Zwolnieni ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj

Prawo do skorzystania ma przedsiębiorca, który

  • Prowadziła działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacała składki na własne ubezpieczenia,
  • lub osoba która zatrudniała mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.(przez zatrudnienie należy rozumieć osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych) – podmioty mikro

Zwolnienie ze składek ZUS ma charakter umorzenia i odbywa się w drodze decyzji ZUS na podstawie złożonego wniosku.

Dla osób niezatrudniających pracowników przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Wniosek należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie ZUS

Opracowanie na podstawie ustawy zwanej tarczą antykryzysową opublikowanej 31.03.2020 r. w DzU nr 568 oraz www.zus.pl 

Podobne wpisy