Świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych – jednorazowe

Prawo do skorzystania świadczenia w kwocie 2080,00  ma osoba, która

prowadziła działalności gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiła działalności) i przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe:

  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskała  w miesiącu poprzedzającym,
  • przychód nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału na dzień złożenia wniosku – dziś 15 595,74  .

Osoby które prowadzą działalność i równocześnie maja umowy o pracę, umowę zlecenie, nie mają prawa do otrzymania tego świadczenia.

Więcej na stronie ZUS

Opracowanie na podstawie ustawy zwanej tarczą antykryzysową opublikowanej 31.03.2020 r. w DzU nr 568 oraz www.zus.pl

Podobne wpisy