Bieżący nadzór nad komórką księgową i systemem księgowości w Państwa firmie a także kontrolę kosztów działalności firmy.