• księgi rachunkowe,
  • księgę przychodów i rozchodów (KPiR),
  • rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencja środków trwałych i WNiP,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia podatku PIT, CIT, VAT,
  • elektroniczna wysyłka deklaracji do US,
  • inne.