• naliczanie wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac,
  • obsługa umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS dla płatnika i ubezpieczonych,
  • obliczanie należnych składek do ZUS,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
  • wysyłka dokumentacji ZUS za pomocą programu PŁATNIK,
  • inne