to m.in usługi polegające na:

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej i formy opodatkowania,
  • doradztwo gospodarcze,
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej,
  • inne,