Przygotowujemy i opracowujemy biznesplany oraz wnioski kredytowe lub leasingowe.